Semantik əsas

Məqsədlər:

Keyfiyyətli SEO xidmətləri

Popular ifadələrin seçilməsi

Veb saytda trafikin artırılması

SEO optimizasiyası

Semantik əsasın yaradılması

Saytın semantik əsası (nüvəsi) - şirkət tərəfindən təqdim edilən fəaliyyət növlərini, məhsulları və ya xidmətləri əks etdirən və nəticədə saytın mövzusu və quruluşunu əks etdirən axtarış sorğularının siyahısıdır (söz və söz birləşmələri). Demək olar ki, "semantik nüvə" və "semantik əsas" ifadələri eynidir.

Bir saytın SEO-irəliləməsi, axtarış sistemlərində üst sətirlərə çıxmaq (TOP-a daxil olmaq) üçün nəzərdə tutulan açar sözlər seçərək, semantik əsasın formalaşması ilə başlayır. Seçilmiş mühüm sorğulara əsasən, axtarış sistemlərinin nəzərində dəyərli olan və istifadəçi istəklərinə cavab verən unikal tematik məzmun yaradılır.

Semantik əsasın yaradılması

 

Sorğu növləri (LF, MF, HF)

Aşağı tezlikli sorğular, axtarışa daxil edilən və 5-6 sözdən ibarət olan ən məşhur ifadələri əhatə edir.

Orta tezlikli sorğulara, istifadəçilər tərəfindən daxil edilən 3-4 tematik sözlər daxildir.

Yüksək tezlikli sorğular bir və ya iki sözü əhatə edir.

Biz tam SEO-irəliləmədə ilə sayt üçün semantik əsasın tərtib edilməsi xidmətləri təqdim edirik. Axtarış sistemlərinin optimallaşdırılması xidmətlərini bizə sifariş edərək, fəaliyyətinizi xarakterizə edən və əlavə trafik cəlb edən tematik sorğu siyahısını əldə etmiş olursunuz.

 

Görülən işlər:

  • Hədəf auditoriyasının müəyyənləşdirilməsi
  • Rəqiblərin təhlili
  • Məqsədli sorğuların seçilməsi
  • Strukturun formalaşması
  • Tematik məzmunun yaradılması
  • Tələblərin təhlili

 

.

Məqsədlər:

Brendin tanınması

Konversiyanın yüksəldilməsi

Satışın artırılması

Əməkdaşlıq

Kanal seçin

Dizayn

Veb inkişafı

Onlayn kanallar

Oflayn kanallar

Biznes